kontakt centar cloud resenje kolibri

Kolibri Cloud Kontakt Centar rešenje za svačiji biznis

Kolibri cloud kontakt centar je pravo rešenje za mala i srednja preduzeća, odnosno za preduzetnike koji smatraju da će poslovne ciljeve lakše ostvariti uz unapredjenje komunikacije sa kupcima (klijentima) i poslovnim partnerima. Naime, naše Kontakt Centar Cloud rešenje ima za cilj da unapredi komunikaciju sa klijentima, da smanji troškove poslovanja ali i da poveća ukupan broja kupaca. To se ostvaruje kroz implementaciju alata neophodnih za ostvarivanje višekanalne komunikacije putem: voice, e-mail i web chata.

Pored ova tri savremena komunikaciona kanala, Kolibri Cloud kontakt centar aplikacija obezbeđuje i proaktivno upravljanje celokupnim procesom interakcije sa korisnikom, jer dozvoljava korisniku da fleksibilno menja broj agenata (ljudi koji komuniciraju sa klijentima) na dnevnom nivou. Posebna pogodnost je da se plaća samo ono što se koristi za svakog agenta tokom jednog meseca.

Kolibri Cloud Kontakt Centar rešenje omogućava da poslovne aktivnosti obavite brže, organizovanije i efikasnije, nevezano od vrste biznisa kojim se bavite. Razlog tome je da Kontakt Centar Cloud aplikacija ne zavisi od infrastrukture koju imate, jer je jedina oprema koja vam je za njega potrebna Internet konekcija, računar i naglavne slušalice.

Najznačajnije prednosti koje Kolibri Cloud Kontakt Centar rešenje obezbeđuje su:

 1. Povećanje profitabilnosti
 2. Bezbednost podataka
 3. Jednostavnost i fleksibilnost rešenja

Povećanje profitabilnosti poslovanja – Kontakt Centar Cloud rešenje obezbedjuje kroz relativno brz povraćaj inicijalnog ulaganja (investicije) i jednostavno usklađivanje troškova sa obimom posla, uz unapredjenu analitiku i efikasnije planiranje mesečne potrošnje i profita, jer se plaća samo ono što zaista iskoristite.

Bezbednost podataka je zagarantovana standardom ISO 27001 sertifikacije za bezbednost informacija, uz automatsko softversko ažuriranje i nadogradnju sistema. Takodje, obezbeđeno Kontakt Centar Cloud okruženje i infrastruktura pružaju pouzdanost, visoke performanse, podršku i bezbednost podataka.

Jenostavnost i fleksibilnost rešenja podrazumevaju brzu i efikasnu adaptaciju resursa u skladu sa trenutnim poslovnim promenama, a nema ni ulaganja u hardversku infrastrukturu.

Kolibri Cloud Kontakt Centar rešenje obezbeđuje sledeće poslovne benefite:

 • Smanjenje poslovnih troškova uz povećanje efikasnosti poslovanja
 • Smanjenje poslovnog rizika uz eliminisanje mogućnost greške prilikom unosa podataka klijenata
 • Veću kontrolabilnost procesa uz povećanje produktivnosti kompanije
 • Fleksibilnost prilikom promene broja agenata
 • Povećanje kvaliteta pruženih usluga i lojalnosti klijenata.

Povećana lojalnosti klijenata, nakon implementacije Kolibri Kontakt Centar Cloud rešenja, uslovljena je realizacijom sledećih aktivnosti:

 • Smanjenjem broja propuštenih poziva klijenata
 • Kraćom i efikasnijom obradom korisničkih zahteva
 • Smanjenim brojem grešaka prilikom unosa podataka, kao i skraćenjem prosečnog vremena trajanja klijentskih poziva
 • Potencijalni sporovi sa klijentima se rešavaju efikasno, jer postoji opcija snimanja klijentskih poziva
 • Relevatne informacije se klijentima pružaju pravovremeno, bez proceduralnih kašnjenja
 • Povratne informacije, dobijene kroz komunikaciju sa klijentom, omogućavaju merenje nivoa pružene usluge
 • Unapredjena je saradnja između prodajnih, marketinških i timova za brigu o korisnicima, što rezultira višim kvalitetom usluge koja se pruža klijentu.